SignUp Login

ድሎት in English

[ dilot ] 🔈


dilot, ድሎት

Answer: ድሎት means opulence

+ Suggest a definition.


ተዛማጅ ቃላት / Related words to ድሎት

What does ድሎት mean?

ድሎት means opulence.

How is ድሎት pronounced?

ድሎት is pronounced dilot

Words near ድሎት

ድልድይ ድልድል ድልኽ ድልብ ድልል

ድመት ድምር ድምቀት ድምቀት ሰጠ ድምጥመጡን አጥፋ

የሚጀምሩ ቃላት::

የሚያልቁ ቃላት::